"ניהול פיננסי מוצלח אינו מבוסס על איך לנתח מספרים, אלא על הידע מה עליך לעשות כדי להשיג את

 המספרים/התוצאות הדרושות ".

בדרך כלל, מרבית המאמצים המושקעים בכתיבת תוכנית פיננסית מתמקדים בחישוב סעיפי ההוצאות השונים.תכנית פיננסית טובה חייבת להיות ממוקדת בתכנון נכון ומפורט של מקורות הכנסה הצפויים.

באפשרותך לקבל תכנית פיננסית לתקופה של 5-10 שנים אשר תציג בפנייך מידת כדאיות עסקית ובנוסף תהווה מסמך תקציב שיאפשר לך ביצוע בקרה על ביצועי העסק שלך על בסיס חודשי.

תכני התכנית הפיננסית:

 1. תחזית מכירות – קצב גיוס לקוחות
 2. תכנית מכירות – פירוט הכנסות לפי שירותים ופעילויות
 3. החזר הלוואה – לוח שפיצר
 4. תחזית רווח – הכנסות מול הוצאות תפעול
 5. תחזית תזרים – מצב החשבון שלך בכל עת
 6. פירוט עלויות תפעול – תקורות ושכר
 7. עלויות עבודה – לוחות עבודה שבועיים לכל מחלקה
 8. מחירון מוצרים ושירותים קל לעדכון
 9. רשימת השקעות ורכש מפורטת
 10. הנחות הייסוד לתוכנית
 11. תרחישים פיננסיים – נקודות רגישות